Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988037235

Author Archive for: Hoteljobs.gr

Νέα Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας σε χώρους εργασίας

Νέα Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας σε χώρους εργασίας Η σήμανση Ασφάλειας και Υγείας του εργασιακού περιβάλλοντος ενός ξενοδοχείου απαιτείται να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α΄67) καθώς και της νέας Πυροσβεστικής Διάταξης υπ’ αριθ. 15 (ΦΕΚ 3149/Β’/2014) σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η εναρμόνιση των εικονοσημάτων υποχρέωσης, προειδοποίησης, απαγόρευσης και διάσωσης με τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

Συμβουλές για την συγγραφή του Βιογραφικού Σημειώματος

Ο πρώτος στόχος  είναι να κατανοήσετε τι θα πρέπει να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό σας. Ένα βιογραφικό σημείωμα είναι μια καταγραφή των προσόντων σας, της εκπαίδευσης, της εργασιακής εμπειρίας και των δεξιοτήτων. Θα πρέπει να είναι γραμμένο χρησιμοποιώντας   σύντομες προτάσεις,  μικρές παραγράφους  & λίστες με κουκκίδες ή αρίθμηση. Η σωστή εικόνα του βιογραφικού (σωστή στοίχιση, μέγεθος γραμματοσειράς κτλ.) παίζουν σημαντικό ρόλο.

Συνέχεια ανάγνωσης

Έλεγχος και Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης

Έλεγχος και Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης Το σύνολο του εξοπλισμού του συστήματος πυρανίχνευσης, πρέπει από το έτος 2005, να συμμορφώνεται με τα τελευταία εναρμονισμένα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ-54 σε εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/106/ΕΚ. Παρακάτω υποδεικνύεται η ασφαλής λειτουργία και περιοδικός έλεγχος – συντήρηση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε συμμόρφωση με την Πυροσβεστική Διάταξη 12/2007, «περί της υποχρεωτικής θεώρησης και τήρησης βιβλίου

Συνέχεια ανάγνωσης

Οι απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 23601 για τα Πλάνα διαφυγής

Οι απαιτήσεις του νέου προτύπου  ISO 23601 για τα Πλάνα διαφυγής Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3149/Β’/24-11-2014,  τα Πλάνα Διαφυγής πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο ISO 23601 (Safety Identification – Escape and evacuation plan signs). Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρότυπο τα Πλάνα διαφυγής πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν ευκρινώς: Την

Συνέχεια ανάγνωσης

Περιγραφή θέσης εργασίας σερβιτόρου

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ : Άρτια και φιλικότατη εξυπηρέτηση πελατών. Συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη για την διασφάλιση της ευχαρίστησης του. Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας. Επίτευξη Στόχων ( διασφάλιση των εσόδων / αύξηση των πωλήσεων / έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος ). Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του πόστου. Ενημέρωση των προϊσταμένων,

Συνέχεια ανάγνωσης

Περιγραφή θέσης εργασίας Maitre

Περιγραφή Εργασίας για: Maitre Τίτλος Εργασίας: Maitre Αναφέρεται σε: Γενικός Διευθυντής/ Food & Beverage Manager/ Assistant Food & Beverage Manager ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ : Άρτια και φιλικότατη εξυπηρέτηση πελατών. Διασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη. Μεριμνά για την τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας. Επίτευξη Στόχων ( διασφάλιση των εσόδων / αύξηση των πωλήσεων / έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος

Συνέχεια ανάγνωσης