Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988037235

Amathus Beach Hotel Rhodes 1111 views

Amathus Beach Hotel Rhodes has posted 14 jobs

Amathus Beach Hotel Rhodes

Setting new standards for 5 star hotels in Rhodes

The Amathus Beach Hotel Rhodes is
continuously striving to raise our standards to make your stay and
experience extraordinary. We are proud of exclusive facilities and
variety of activities on offer, however these attributes would mean
nothing if it wasn’t for our attentive staff. It is our unwavering
attention to detail and service that makes the Amathus Beach Hotel in
Rhodes what it is today.

Connect with us

Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό κατάστημα για το σκοπό δοκιμών — καμία παραγγελία δεν ολοκληρώνεται.