Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988037235

Διευθυντής Ξενοδοχείου 82 views1 application

Κύρια καθήκοντα:

 • Εποπτεία, συντονισμός και αποτελεσματική διοίκηση των τμημάτων του ξενοδοχείου για την διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.
 • Έλεγχος λειτουργίας της μονάδας και παρακολούθηση απόδοσης του προσωπικού
 • Οικονομική διαχείριση BUDGETING και τήρηση οικονομικών στόχων.

Προφίλ υποψηφίου:

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής με κατεύθυνση στα Τουριστικά Επαγγέλματα.
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (προφορικά και γραπτά), γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα εκτιμηθεί
 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση σε πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων 100+ δωματίων
 • Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, διαχείριση προβλημάτων και άμεση εξεύρεση εφικτών λύσεων
 • Εστίαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ευγένεια και πηγαία διάθεση για φιλοξενία.

Η εταιρία προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Διαμονή και διατροφή

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστολή βιογραφικών:

E-mail:  info@sbcher.com

Τηλ.: 2810 390230-1    Fax: 2810 390232

 • This job has expired!
Share this job
Contact Us
You accept our Terms and Conditions

Οι αγγελίες με την μεγαλύτερη προβολή τις τελευταίες 24 ώρες

Αυτό είναι ένα δοκιμαστικό κατάστημα για το σκοπό δοκιμών — καμία παραγγελία δεν ολοκληρώνεται.