Περιγραφή θέσης εργασίας Maitre

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :

 • Άρτια και φιλικότατη εξυπηρέτηση πελατών.
 • Διασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη.
 • Μεριμνά για την τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας.
 • Επίτευξη Στόχων ( διασφάλιση των εσόδων / αύξηση των πωλήσεων / έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος του).
 • Διαμόρφωση λειτουργικής και αποτελεσματικής ομάδας με πνεύμα συνεργασίας.
 • Μεριμνά της ορθή κατάσταση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του τμήματος του.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του εστιατoρίου, εποπτεύει και καθοδηγεί το προσωπικό του εστιατορίου, σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές λειτουργίας της εταιρείας.
 • Διασφαλίζει τη θετική ατμόσφαιρα μεταξύ των μελών της ομάδας.
 • Ελέγχει την καθαριότητα του χώρου και των εργαζομένων σε αυτό.
 • Παρέχει συμβουλές και καθοδήγει την ομάδα του.
 • Συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού της ομάδας του.
 • Αντιμετωπίζει όλα τα μέλη της ομάδας δίκαια & με σεβασμό.
 • Συνεργάζεται με τα μέλη της ομάδας του διασφαλίζοντας την ορθή παρουσίαση των προϊόντων και τις κατάλληλες διαδικασίες χειρισμού των τροφίμων.
 • Χειρίζεται τα παράπονα των πελατών. Είναι σε θέση να χειριστεί τα παράπονα ‘δύσκολων’ πελατών με φιλική / ήρεμη στάση.
 • Προγραμματίζει & υλοποιεί περιοδικές συναντήσεις του προσωπικού (meetings) ώστε να διασφαλίσει ότι ακολουθείται ορθά η πολίτικη λειτουργίας του εστιατορίου και να διορθώσει οποιεσδήποτε αδυναμίες υποπέσουν στην αντίληψή του σχετικά με το service.
 • Βγάζει το πλάνο εργασίας του τμήματός του, βάσει της κίνησης του ξενοδοχείου, το οποίο ανακοινώνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα στο προσωπικό του.
 • Ενημερώνει καθημερινά το Ημερολόγιο του τμήματος με οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψή του (επιθυμίες, παράπονα ή κριτική των πελατών), καταγράφοντας πάντοτε πλήρη στοιχεία (όνομα, δωμάτιο κ.λ.π).
 • Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προϋπολογισμού λειτουργίας.
 • Μεριμνά για τη συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού & τη σωστή χρήση των εργαλείων.
 • Συναναστρέφεται με τους πελάτες του εστιατόριου προάγοντας την καλή εικόνα της επιχείρησης.
 • Ιεραρχεί τις ανάγκες του τμήματος του, διασφαλίζοντας ότι οι σημαντικότερες ανάγκες ολοκληρώνονται εγκαίρως.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

 • Πτυχίο Ανώτατης ή Ανώτερης σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων, εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Γνώση 2 τουλάχιστον ξένων γλωσσών ( γραπτώς & προφορικώς).
 • Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ( Windows , Internet, κ.λ.π.).
 • Χρήση Μηχανημάτων.
 • Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε παρόμοια θέση.
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου.
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα.