Τηλέφωνο επικοινωνίας: 694 755 3383

Job descriptions

Περιγραφή θέσης εργασίας σερβιτόρου

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ : Άρτια και φιλικότατη εξυπηρέτηση πελατών. Συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη για την διασφάλιση της ευχαρίστησης του. Τήρηση και Διασφάλιση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας. Επίτευξη Στόχων ( διασφάλιση των εσόδων / αύξηση των πωλήσεων / έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος ). Διασφάλιση της ορθής κατάστασης των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του πόστου. Ενημέρωση των προϊσταμένων,

Συνέχεια ανάγνωσης

Περιγραφή θέσης εργασίας Maitre

Περιγραφή Εργασίας για: Maitre Τίτλος Εργασίας: Maitre Αναφέρεται σε: Γενικός Διευθυντής/ Food & Beverage Manager/ Assistant Food & Beverage Manager ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ : Άρτια και φιλικότατη εξυπηρέτηση πελατών. Διασφάλιση της ικανοποίησης του πελάτη. Μεριμνά για την τήρηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας της εταιρίας. Επίτευξη Στόχων ( διασφάλιση των εσόδων / αύξηση των πωλήσεων / έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος

Συνέχεια ανάγνωσης