Τηλέφωνο επικοινωνίας: 694 755 3383

Health & Safety

Νέα Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας σε χώρους εργασίας

Νέα Σήμανση Ασφάλειας και Υγείας σε χώρους εργασίας Η σήμανση Ασφάλειας και Υγείας του εργασιακού περιβάλλοντος ενός ξενοδοχείου απαιτείται να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α΄67) καθώς και της νέας Πυροσβεστικής Διάταξης υπ’ αριθ. 15 (ΦΕΚ 3149/Β’/2014) σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η εναρμόνιση των εικονοσημάτων υποχρέωσης, προειδοποίησης, απαγόρευσης και διάσωσης με τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ

Συνέχεια ανάγνωσης

Έλεγχος και Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης

Έλεγχος και Συντήρηση Συστήματος Πυρανίχνευσης Το σύνολο του εξοπλισμού του συστήματος πυρανίχνευσης, πρέπει από το έτος 2005, να συμμορφώνεται με τα τελευταία εναρμονισμένα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ-54 σε εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 89/106/ΕΚ. Παρακάτω υποδεικνύεται η ασφαλής λειτουργία και περιοδικός έλεγχος – συντήρηση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε συμμόρφωση με την Πυροσβεστική Διάταξη 12/2007, «περί της υποχρεωτικής θεώρησης και τήρησης βιβλίου

Συνέχεια ανάγνωσης

Οι απαιτήσεις του νέου προτύπου ISO 23601 για τα Πλάνα διαφυγής

Οι απαιτήσεις του νέου προτύπου  ISO 23601 για τα Πλάνα διαφυγής Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3149/Β’/24-11-2014,  τα Πλάνα Διαφυγής πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που προσδιορίζονται στο ISO 23601 (Safety Identification – Escape and evacuation plan signs). Ειδικότερα, σύμφωνα με το πρότυπο τα Πλάνα διαφυγής πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφουν ευκρινώς: Την

Συνέχεια ανάγνωσης