Τηλέφωνο επικοινωνίας: 694 755 3383

Terms and Conditions

Όροι χρήσης
1. Εγγραφή
Η εγγραφή στις υπηρεσίες του hoteljobs.gr επιτρέπεται σε άτομα άνω των 18 ετών.
Κατά την εγγραφή ο χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα ακριβή του στοιχεία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το hoteljobs.gr ότι στοιχεία που συμπληρώθηκαν κατά τη διαδικασία εγγραφής δεν είναι αληθή, ο λογαριασμός θα διαγραφεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
2. Λογαριασμός Χρήστη
Το hoteljobs.gr παρέχει διαδικασίες εγγραφής για Υποψηφίους και για Επιχειρήσεις. Ο χρήστης με την κατά τη διαδικασίας εγγραφής, δηλώνει τον επιθυμητό όνομα χρήστη & κωδικό πρόσβασης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής θα παραλαμβάνει μέσω email επιβεβαίωση δημιουργίας λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ο ίδιος δήλωσε. Οι χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους. Οι χρήστες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το hoteljobs.gr, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε γενομένη ή πιθανή παράβαση ασφαλείας. Επιπλέον, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό στο τέλος κάθε χρήσης (αποσύνδεση). Για οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη προκύψει σε χρήστη ή σε τρίτο άτομο από τη μη προσήκουσα εκπλήρωση των προαναφερθεισών υποχρεώσεων το hoteljobs.gr ουδεμία ευθύνη φέρει.
3. Εξωτερικές συνδέσεις
Το hoteljobs.gr ενδέχεται να περιέχει εξωτερικές συνδέσεις (links) σε άλλους διαδικτυακούς τόπους προς διευκόλυνση μετάβασης του χρήστη σε παραπομπές. H παροχή συνδέσεων από το hoteljobs.gr δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση υιοθέτηση του περιεχομένου των διαδικτυακών αυτών τόπων, ή ανάληψη ευθυνών για αυτούς ή για τις παρεχόμενες από αυτούς συνδέσεις, ούτε αποτελεί εγγύηση για τη διαθεσιμότητα τους.
4. Συμπεριφορά και ευθύνη χρηστών
Οι χρήστες αποδέχονται ότι, παρόλο που το hoteljobs.gr παρέχει στους χρήστες του την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για δημοσίευση περιεχομένου, όλες οι πληροφορίες (δεδομένα, κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες κ.α.) και όλο το περιεχόμενο που προσθέτουν οι χρήστες παραμένει υποκείμενο στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το προσθέτει. Οι χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν στο ακέραιο την ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιοποιούν καθώς και για τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας λόγω της από μέρους τους δημοσίευσης αυτού του περιεχομένου.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του hoteljobs.gr για:
• Δημοσίευση παραπλανητικής Αγγελίας Εργασίας με σκοπό την καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση – παραπλάνηση άλλων Χρηστών με απώτερο σκοπό την απολαβή χρηματικών ποσών.
• Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση παράνομου, επιβλαβούς, απειλητικού, προσβλητικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού ή άλλως αποδοκιμαστέου περιεχομένου ή περιεχομένου που προσβάλλει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή προκαλεί αισθήματα μίσους ή τρόμου, ή/και που συνιστά οποιαδήποτε άλλη παράνομη πράξη.
• Εμφάνιση υπό την ταυτότητα οποιουδήποτε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
• Αντιγραφή, παραχάραξη ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο χρήση ή αλλοίωση των στοιχείων του δικτυακού τόπου του hoteljobs.gr με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του hoteljobs.gr
• Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου, σύμβασης ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.
• Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση λογισμικού ή περιεχομένου κάθε μορφής (κειμένου, εικόνας, ήχου, video, animation) που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου.
• Δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης ή άλλου περιεχομένου προώθησης προϊόντων, την αποστολή ανεπιθύμητων και άνευ προηγούμενης οικείας πρόσκλησης από τον λήπτη ηλεκτρονικών μηνυμάτων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, δημοσίευση συνδέσμων ή διευθύνσεων άλλων ιστότοπων .
• Προσβολή με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και εν γένει των ατομικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.
Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας hoteljobs.gr δύναται να διαγράψει τις καταχωρημένες Αγγελίες Εργασίας ή/και τον Λογαριασμό του Χρήστη χωρίς προειδοποίηση.
5. Υποχρέωση του χρήστη προς αποζημίωση
Ο χρήστης του hoteljobs.gr ευθύνεται απέναντι στο hoteljobs.gr και τους υπαλλήλους ή ανεξάρτητους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του hoteljobs.gr κατά τρόπο παράνομο, μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους ή κατά τρόπο καταχρηστικό.
6. Έναρξη-διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών
To hoteljobs.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
7. Απαλλαγή από ευθύνη
Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το hoteljobs.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στην χρήση των οποίων προβαίνει αυτός απολύτως αυτοβούλως.
To hoteljobs.gr δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών που δημοσιεύουν οι χρήστες των υπηρεσιών του και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραπλανητικές δηλώσεις των χρηστών .
8. Mη παροχή εγγυήσεων
To hoteljobs.gr, λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές (hosting servers) του καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (χρηστών) στη διαμόρφωση του περιεχομένου του , δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.
To hoteljobs.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που περιέχονται στα ανωτέρω θα διορθώνονται. Επίσης το hoteljobs.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοσδήποτε άλλος συνεργαζόμενος ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων το ίδιο και οι λοιποί ιστότοποι τίθενται στη διάθεση των χρηστών δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.
9. Eφαρμοστέο Δίκαιο
Oι παρόντες όροι χρήσης του hoteljobs.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι δια του παρόντος υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων Ηρακλείου για όποια διαφορά ενδέχεται να προκύψει. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί καθ” οιονδήποτε τρόπο αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται μη συμπεριλαμβανόμενη στο παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Σε κάθε περίπτωση το hoteljobs.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων αυτών, ενημερώνοντας σχετικά τους χρήστες και μέσα στο ισχύον κάθε φορά νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται στο παρόν, καθώς και με την πολιτική απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας αυτής , οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του hoteljobs.gr.
Ιδιωτικό απόρρητο
1. Πολιτική απορρήτου
Με το παρόν εκτίθεται η πολιτική απορρήτου που ακολουθείται από το hoteljobs.gr. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς υπόκειται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου καθώς και στους Όρους Χρήσης και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους όρους είτε εν μέρει είτε συνολικά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνον για πληροφορίες που συλλέγονται από αυτόν τον Ιστότοπο και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα.
2. Προστασία προσωπικών στοιχείων
Το hoteljobs.gr δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνον πληροφορίες τις οποίες o χρήστης παρέχει εθελοντικά κατά την εγγραφή του στο site και στις συναλλαγές του με αυτό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. (Ν.2742/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και Ν. 3471/2006 « Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»). Μεταξύ των πληροφοριών που μπορεί να σας ζητηθούν είναι και τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα και επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γεννήσεως, αριθμός τηλεφώνου.
Η πολιτική απορρήτου μας δεσμεύει να διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία τα οποία παρέχετε κατά την εγγραφή σας και κατά τις συναλλαγές σας μαζί μας απόρρητα και ασφαλή. Θα φροντίσουμε ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι ακριβή και, κατά το δυνατόν, ενημερωμένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης ή κοινοποίησης σε τρίτους (πλην των περιοριστικά αναφερόμενων περιπτώσεων που προβλέπονται από το νόμο και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις) και θα τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή ή την βελτίωση των υπηρεσιών μας. Το hoteljobs.gr δεν πρόκειται να μισθώσει ή να πωλήσει τα στοιχεία σας σε εταιρίες για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς να έχει τη ρητή συγκατάθεση σας .
3. Δικαίωμα πρόσβασης-εναντίωσης
Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα τηρούμενα στοιχεία ύστερα από σχετική έγγραφη αίτηση του που θα πρέπει να απευθύνεται στο members@hoteljobs.gr.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανακρίβειες ως προς τα τηρούμενα στοιχεία και διατυπωθούν εγγράφως, το hoteljobs.gr δεσμεύεται να τις διορθώσει ή και να τις διαγράψει.
4. Συλλογή διεύθυνσης IP
Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και εν συνεχεία στο hoteljobs.gr. Για λόγους διαχείρισης του παρόντος Ιστότοπου και διάγνωσης ενδεχόμενων προβλημάτων του διακομιστή μας υπάρχει δυνατότητα να συλλέγουμε την ΙΡ (Internet Protocol) διεύθυνση σας. Η διεύθυνση IP σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας και για να συλλεγούν στατιστικά στοιχεία.
5. Cookies
Το hoteljobs.gr χρησιμοποιεί «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας. Tα cookies επιτρέπουν στον εκδότη μιας ιστοσελίδας να προβεί σε μια σειρά χρήσιμων ενεργειών, όπως για παράδειγμα να διαπιστώσει αν έχει γίνει ξανά επίσκεψη από τον συγκεκριμένο υπολογιστή (και πιθανότατα χρήστη) στην ιστοσελίδα και αποτελεί πάγια τακτική πολλών site για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών τους μέσω της παρακολούθησης της συμπεριφοράς των επισκεπτών τους. Συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser με τρόπο που να αποτρέπει την χρήση cookies αλλά η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να εμποδίσει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του hoteljobs.gr.
Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στον Ιστότοπο, τρίτα μέρη δύνανται να τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στον browser σας. Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη δεν υπόκειται στην παρούσα πολιτική απορρήτου αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών.
6. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)
Το email το οποίο παρέχεται από το χρήστη κατά την εγγραφή στο site μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς όπως είναι οι κάτωθι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφερόμενοι:
• Αποστολή email ύστερα από την εγγραφή του χρήστη για επιβεβαίωση των στοιχείων του δημιουργούμενου λογαριασμού.
• Αποστολή email για ενημέρωση σχετικά με υπάρχουσες προσφορές ή υπηρεσίες (newsletter).
• Αποστολή email για σκοπούς προωθητικών ενεργειών.
Σε κάθε περίπτωση θα παρέχεται η επιλογή στο χρήστη να σταματήσει να λαμβάνει στο μέλλον email, που αφορούν σε προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες.
7. Ασφάλεια και Διατήρηση
Τα προσωπικά στοιχεία που το hoteljobs.gr διαθέτει θα διατηρούνται με ασφάλεια εντός των συστημάτων του σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική ασφαλείας μας και τον νόμο. Διατηρούμε δεδομένα για 3 έτη από την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία είχαμε πρόσβαση ή τα χρησιμοποιήσαμε.
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί τη διαγραφή των στοιχείων του σε πρότερο χρονικό διάστημα μπορεί να το ζητήσει εγγράφως στέλνοντας email στο members@hoteljobs.gr.
Αναφορικά με πληροφορίες που μεταδίδονται μεταξύ του Ιστοτόπου ή/και χρηστών, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση τους. Ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να αποτρέψουμε την άνευ αδείας πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση. Οι χρήστες αναγνωρίζουν τον κίνδυνο αυτό κατά την επικοινωνία τους και χρήση με τον Ιστότοπο.
Οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) που μεταδίδονται μεταξύ του Ιστοτόπου ή/και χρηστών, δύναται να ελένχονται απο τον Διαχειριστή του Ιστοτόπου, για διασφάλιση τηςτήρησης και μή κατάχρησης των Ορων Χρήσης.
8. Μεταβίβαση υπό Ορισμένες Συνθήκες
Σε περίπτωση πώλησης, αλλαγής ελέγχου, μεταβίβασης ουσιωδών στοιχείων του ενεργητικού, αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης του hoteljobs.gr, ο διαχειριστής του Ιστοτόπου μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να μεταβιβάσει, πωλήσει ή να εκχωρήσει πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ή δια του παρόντος Ιστοτόπου (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των προσωπικών στοιχείων που παρασχέθηκαν από τους χρήστες ) σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη.
9. Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική
Η παρούσα πολιτική απορρήτου αποτελεί μέρος των Όρων χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και της σύμβασης μεταξύ του hoteljobs.gr και των χρηστών. Το hoteljobs.gr διατηρεί τη δυνατότητα, μερικής ή ολικής, τροποποίησης της πολιτικής απορρήτου, η οποία θα αρχίσει να ισχύει από τη στιγμή που θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο.
Η συνέχιση χρήσεως από μέρους του χρήστη του Ιστότοπου, μετά την ημερομηνία τροποποιήσεως, ισοδυναμεί με αποδοχή των νέων, τροποποιημένων όρων. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής διαφωνίας με τους όρους, όπως δύνανται να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό, ο χρήστης οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του hoteljobs.gr.