Περιγραφή θέσης εργασίας υπαλλήλου υποδοχής – receptionist

ΣΤΟΧΟΣ ΘΕΣΗΣ :   

 • Ομαλή και αποδοτική λειτουργία του τμήματος
 • Εξαιρετική αντιπροσώπευση παρουσίαση του ξενοδοχείου  στους πελάτες – επισκέπτες
 • Ομαλή Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα του ξενοδοχείου
 • Διατήρηση της αρίστης εικόνας του ξενοδοχείου στους πελάτες με  ταχύτατη εξυπηρέτηση
 • Εξασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης άφιξης – αναχώρησης πελατών
 • Διασφάλιση της είσπραξης  των λογαριασμών πελατών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ :          

 • Προσέρχεται στην εργασία του στον προκαθορισμένο χρόνο και ενημερώνει την κάρτα εισόδου – εξόδου
 • Φέρει την καθιερωμένη στολή, πάντα περιποιημένη
 • Τηρεί το ωράριο σύμφωνα με το πλάνο εργασίας.
 • Συμμετέχει στην ενημέρωση από την προηγούμενη βάρδια.
 • Παραλαμβάνει βάση καθορισμένων διαδικασιών το ταμείο
 • Κάνει αφίξεις
 • Κάνει αναχωρήσεις
 • Αλλάζει συνάλλαγμα στους πελάτες
 • Διεκπεραιώνει τα μηνύματα των  πελατών
 • Εξυπηρετεί και δίνει πληροφορίες στους πελάτες
 • Εισπράττει τους λογαριασμούς των πελατών και εκδίδει αποδείξεις
 • Διεκπεραιώνει τις αλλαγές δωματίων πελατών υπό την καθοδήγηση του προϊσταμένου της
 • Ενημερώνει το Ημερολόγιο του τμήματος και τους συναδέλφους της για τυχόν περιστατικά
 • Εξυπηρετεί το τηλεφωνικό κέντρο
 • Ενημερώνει τα εμπλεκόμενα τμήματα εγκαίρως για τυχόν Early Breakfast, Cold Plates ή Lunch Baskets
 • Ελέγχει την αλληλογραφία αφίξεων της επόμενης ημέρας
 • Καταχωρεί τα registration στον Η/Υ των αφίξεων που υπάρχουν
 • Προετοιμάζει τη λίστα αφίξεων της επόμενης μέρας.
 • Ενημερώνει τα τμήματα για τις αφίξεις πελατών Maison, VIP και τις προσφορές
 • Χειρίζεται με προσοχή και είναι υπεύθυνος για την άριστη λειτουργία των PC – εκτυπωτών – τηλεφώνων.
 • Είναι υπεύθυνος για την επάρκεια γραφικής ύλης και εντύπων στην υποδοχή.
 • Διαχειρίζεται τον κλειδούχο της υποδοχής
 • Τηρεί τις εγκεκριμένες διαδικασίες
 • Προσπαθεί να προωθεί τις πωλήσεις των εσωτερικών events του ξενοδοχείου και τμημάτων εκμετάλλευσης του Ξενοδοχείου
 • Καταγράφει σε ειδικό βιβλίο τα request των Rep. για Info cocktails και τα προωθεί στο FB dept.σύμφωνα με τις προκαθορισμένες διαδικασίες
 • Ετοιμάζει folder αφίξεων
 • Διακατέχεται από ευγένεια ,είναι πρόσχαρος/η και πρόθυμος/η για  να εξυπηρετήσει  όλους τους πελάτες και συναδέλφους του/της

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ :                

 • Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Ξενοδοχειακών ,Τουριστικών Σχολών
 • Γνώστης  τουλάχιστον  2 ξένων Γλωσσών (Γραπτά – Προφορικά)
 • Γνώση χειρισμού p/c & ξενοδοχειακών προγραμμάτων
 • Εμπειρία 2 τουλάχιστον ετών σε παρόμοια θέση
 • Ικανότητα  επικοινωνίας & συνεργασίας με πολλούς διαφορετικούς  συνεργάτες
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ευγενική προσωπικότητα
 • Υπομονετικός χαρακτήρας
 • Ικανότητα διαχείρισης γρήγορων ρυθμών εργασίας
 • Να διακατέχεται από προθυμία