fbpx

Log In

Don't have an account? Sign up now!

Lost Password?

Sign Up

Password will be generated and sent to your email address.

Ιδιωτικό απόρρητο

1. Πολιτική απορρήτου

Με το παρόν εκτίθεται η πολιτική απορρήτου που ακολουθείται από το hoteljobs.gr. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση του Ιστοτόπου από εσάς υπόκειται στην παρούσα Πολιτική απορρήτου καθώς και στους Όρους Χρήσης και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους όρους είτε εν μέρει είτε συνολικά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνον για πληροφορίες που συλλέγονται από αυτόν τον Ιστότοπο και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα.

2. Προστασία προσωπικών στοιχείων

Το hoteljobs.gr δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνον πληροφορίες τις οποίες o χρήστης παρέχει εθελοντικά κατά την εγγραφή του στο site και στις συναλλαγές του με αυτό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. (Ν.2742/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και Ν. 3471/2006 « Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών»). Μεταξύ των πληροφοριών που μπορεί να σας ζητηθούν είναι και τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα και επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γεννήσεως, αριθμός τηλεφώνου.
Η πολιτική απορρήτου μας δεσμεύει να διατηρήσουμε τα προσωπικά στοιχεία τα οποία παρέχετε κατά την εγγραφή σας και κατά τις συναλλαγές σας μαζί μας απόρρητα και ασφαλή. Θα φροντίσουμε ώστε τα προσωπικά σας δεδομένα να είναι ακριβή και, κατά το δυνατόν, ενημερωμένα. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης ή κοινοποίησης σε τρίτους (πλην των περιοριστικά αναφερόμενων περιπτώσεων που προβλέπονται από το νόμο και εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις) και θα τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή ή την βελτίωση των υπηρεσιών μας. Το hoteljobs.gr δεν πρόκειται να μισθώσει ή να πωλήσει τα στοιχεία σας σε εταιρίες για διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς να έχει τη ρητή συγκατάθεση σας .

3. Δικαίωμα πρόσβασης-εναντίωσης

Ο χρήστης σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα τηρούμενα στοιχεία ύστερα από σχετική έγγραφη αίτηση του που θα πρέπει να απευθύνεται στο members@hoteljobs.gr Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ανακρίβειες ως προς τα τηρούμενα στοιχεία και διατυπωθούν εγγράφως, το hoteljobs.gr δεσμεύεται να τις διορθώσει ή και να τις διαγράψει.

4. Συλλογή διεύθυνσης IP

Η διεύθυνση ΙΡ καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και εν συνεχεία στο hoteljobs.gr. Για λόγους διαχείρισης του παρόντος Ιστότοπου και διάγνωσης ενδεχόμενων προβλημάτων του διακομιστή μας υπάρχει δυνατότητα να συλλέγουμε την ΙΡ (Internet Protocol) διεύθυνση σας. Η διεύθυνση IP σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας και για να συλλεγούν στατιστικά στοιχεία.

5. Cookies

Το hoteljobs.gr χρησιμοποιεί «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας. Tα cookies επιτρέπουν στον εκδότη μιας ιστοσελίδας να προβεί σε μια σειρά χρήσιμων ενεργειών, όπως για παράδειγμα να διαπιστώσει αν έχει γίνει ξανά επίσκεψη από τον συγκεκριμένο υπολογιστή (και πιθανότατα χρήστη) στην ιστοσελίδα και αποτελεί πάγια τακτική πολλών site για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών τους μέσω της παρακολούθησης της συμπεριφοράς των επισκεπτών τους. Συνήθως μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser με τρόπο που να αποτρέπει την χρήση cookies αλλά η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να εμποδίσει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του hoteljobs.gr.
Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στον Ιστότοπο, τρίτα μέρη δύνανται να τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στον browser σας. Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη δεν υπόκειται στην παρούσα πολιτική απορρήτου αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών.

6. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

Το email το οποίο παρέχεται από το χρήστη κατά την εγγραφή στο site μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς όπως είναι οι κάτωθι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφερόμενοι:
• Αποστολή email ύστερα από την εγγραφή του χρήστη για επιβεβαίωση των στοιχείων του δημιουργούμενου λογαριασμού.
• Αποστολή email για ενημέρωση σχετικά με υπάρχουσες προσφορές ή υπηρεσίες (newsletter).
• Αποστολή email για σκοπούς προωθητικών ενεργειών.
Σε κάθε περίπτωση θα παρέχεται η επιλογή στο χρήστη να σταματήσει να λαμβάνει στο μέλλον email, που αφορούν σε προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες.

7. Ασφάλεια και Διατήρηση

Τα προσωπικά στοιχεία που το hoteljobs.gr διαθέτει θα διατηρούνται με ασφάλεια εντός των συστημάτων του σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική ασφαλείας μας και τον νόμο. Διατηρούμε δεδομένα για 3 έτη από την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία είχαμε πρόσβαση ή τα χρησιμοποιήσαμε.
Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί τη διαγραφή των στοιχείων του σε πρότερο χρονικό διάστημα μπορεί να το ζητήσει εγγράφως στέλνοντας email στο members@hoteljobs.gr.
Αναφορικά με πληροφορίες που μεταδίδονται μεταξύ του Ιστοτόπου ή/και χρηστών, γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση τους. Ωστόσο, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να αποτρέψουμε την άνευ αδείας πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση. Οι χρήστες αναγνωρίζουν τον κίνδυνο αυτό κατά την επικοινωνία τους και χρήση με τον Ιστότοπο.
Οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) που μεταδίδονται μεταξύ του Ιστοτόπου ή/και χρηστών, δύναται να ελένχονται απο τον Διαχειριστή του Ιστοτόπου, για διασφάλιση τηςτήρησης και μή κατάχρησης των Ορων Χρήσης.

8. Μεταβίβαση υπό Ορισμένες Συνθήκες

Σε περίπτωση πώλησης, αλλαγής ελέγχου, μεταβίβασης ουσιωδών στοιχείων του ενεργητικού, αναδιοργάνωσης ή εκκαθάρισης του hoteljobs.gr, ο διαχειριστής του Ιστοτόπου μπορεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια να μεταβιβάσει, πωλήσει ή να εκχωρήσει πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ή δια του παρόντος Ιστοτόπου (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των προσωπικών στοιχείων που παρασχέθηκαν από τους χρήστες ) σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη.

9. Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αποτελεί μέρος των Όρων χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και της σύμβασης μεταξύ του hoteljobs.gr και των χρηστών. Το hoteljobs.gr διατηρεί τη δυνατότητα, μερικής ή ολικής, τροποποίησης της πολιτικής απορρήτου, η οποία θα αρχίσει να ισχύει από τη στιγμή που θα αναρτηθεί στον Ιστότοπο.
Η συνέχιση χρήσεως από μέρους του χρήστη του Ιστότοπου, μετά την ημερομηνία τροποποιήσεως, ισοδυναμεί με αποδοχή των νέων, τροποποιημένων όρων. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής διαφωνίας με τους όρους, όπως δύνανται να τροποποιούνται από καιρό σε καιρό, ο χρήστης οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του hoteljobs.gr.